Friesland watertours
Image default
Bedrijven

Waarom is het kopen van kunstbomen moeilijker dan verwacht?

Huiseigenaren worden aangemoedigd om groene daken te gebruiken als methode voor het beheer van het overstromingswater. Groendaken zijn daken met verschillende soorten vegetatie. De vegetatie en materialen op het groendak kunnen wat regenwater opvangen, zodat het water niet van het oppervlak afloopt. Naast het beheer van het regenwater dragen groene daken ook bij aan de vermindering van de energiekosten, de luchtvervuiling en het warmte-eiland door het creëren van een aantrekkelijke omgeving. Groendaken zijn aantrekkelijk vanwege hun waterbalans, waterkwaliteit en piekstroomvoordelen.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

2. 2. Regenvaten en -reservoirs
Een kosteneffectieve manier om het regenwater te beheren is het gebruik van regenvaten en -reservoirs om water van daken op te vangen voor hergebruik. Bij deze methode voor het oogsten van regenwater kan het nodig zijn om uw dakbedekking aan te passen door het opnemen van wateropvangcomponenten zoals goten en regenpijpen die het water naar regenvaten en -reservoirs leiden. U kunt het geoogste water gebruiken voor huishoudelijke doeleinden zoals het doorspoelen van toiletten of zelfs de landbouw.

Het oogsten van regenwater voor gebruik thuis en in de landbouw heeft ook extra voordelen, zoals een lagere energierekening en een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Bovendien, wanneer het verzamelde water wordt gebruikt voor de irrigatie van aangelegde gebieden, wordt het water geïnfiltreerd in de bodem of verdampt door de vegetatie.

Overstroming-weer-regendagen-regendagen-zware regenbuien

3. 3. Het gebruik of de installatie van doorlaatbare trottoirs
Een andere effectieve manier om het regenwater onder controle te houden is het gebruik van doorlaatbare trottoirs. Deze methode is ideaal voor grote projecten met grote parkeerplaatsen of projecten in stedelijke gebieden. Permeabele oppervlakken zijn voorzien van ZOAB, waardoor het water in de grond kan infiltreren.

Dit artikel is geschreven door Kunstpalm, expert op het gebied van de kunstboom.

Poreus materiaal zoals doorlaatbare in elkaar grijpende betonverharders, ZOAB, doorlaatbaar beton en rooster kunnen worden toegepast op parkeerterreinen, trottoirs en opritten om regenwater in de bodem en het grondwater te laten infiltreren.

4. 4. Zwaluwen
In kleine afwateringsgebieden met weinig afvoer kunnen zwaluwen worden gebruikt om water te transporteren als alternatief voor de betonnen open goten en ondergrondse stormbekkens. Swales beheren het regenwater door het afvloeien te vertragen, infiltratie te vergemakkelijken en vervuilende stoffen te filteren als afvloeiingsstroom door het systeem. Zwaluwen kunnen, afhankelijk van de individuele voorkeur, droge of begroeide kanalen zijn.

5. 5. Plantaardige filterstroken
In gebieden die licht glooiend zijn, vooral daar waar de gekanaliseerde stroming niet waarschijnlijk is, werken begroeide filterstroken het beste. De stroken zijn stroken met dichte vegetatie waar de waterafvloeiing wordt gestuurd. Ze vertragen de afvloeiing van water, waardoor het water in de grond kan infiltreren.

Ze worden effectief gebruikt om de afvloeiing van wegen en snelwegen, kleine parkeerplaatsen, dakafvoeren en ondoordringbare oppervlakken te beheren. De vegetatiestroken vertragen de afvloeiing, waardoor sedimentatie, evapotranspiratie, infiltratie in de onderliggende geboortegrond en filtratie door de bodemmatrix en de wortelzone mogelijk worden.

6. 6. Stooklijn en gootverwijdering
Een andere effectieve manier om het regenwater te beheren is het elimineren van hulpmiddelen die een snelle afvoer van het water bevorderen. Gereedschap dat water verzamelt, zoals goten en stoepranden, verzamelt en transporteert het afvloeiende water snel naar de afvoer, omdat het geen infiltratie toelaat. Als ze niet worden gebruikt om water op te vangen voor gebruik, moeten ze worden verwijderd. U kunt ook stoepranden toevoegen om de afvloeiing te sturen door het water naar de doorlaatbare gebieden te leiden en door LID-functies te filteren. Een effectieve manier om stoepranden en goten te vervangen is het gebruik van zwaluwen om de afvloeiing te transporteren.

7. 7. Zand en organische filters
Zand- en organische filters kunnen met succes worden gebruikt om de afspoeling te beheersen door het verwijderen van roetdeeltjes, drijfstoffen en verontreinigende stoffen. In de meeste waterzuiveringssystemen maken zand- en organische filters deel uit van de zuiveringsoplossingen die worden gebruikt om vervuiling uit het water te verwijderen voordat ze kunnen worden geloosd op het ontvangende water of grondwater of voor hergebruik.

8. 8. Bioretention areas
Bioretention of regentuinen kunnen worden gebruikt om het regenwater te beheren door het naar het aangewezen gebied te leiden. Bioretention gebieden zijn ondiepe, aangelegde depressies die de afvloeiing door bodem en vegetatie filteren. Een effectieve manier om bioretention gebieden te creëren is het gebruik van inheemse grassen en wilde bloemen als onderdeel van het systeem. Het water uit de dakgoot kan met behulp van regenkettingen naar de tuin worden geleid.

9. 9. Aanleg van wetlands
Mensen of overheden met grote stukken land kunnen wetlands aanleggen die natuurlijke wetlands nabootsen. De wetlands moeten worden gebouwd met het doel om verzadigd water net onder het bodemoppervlak of aan de oppervlakte te houden en het langzaam in de grond te laten infiltreren. De aangelegde wetlands moeten ook diverse flora en fauna componenten hebben die gedijen op de gecreëerde omgeving.

10. 10. Riparian Buffers
Een andere manier om het regenwater te controleren en te beheren is het creëren van oeverbuffers. Riparische buffers zijn speciale gebieden waar ontwikkeling verboden of beperkt is, meestal langs een oever, beek, meer of wetland. Het belangrijkste doel van het creëren van oeverbuffers is het scheiden en beschermen van de mariene gebieden tegen vernietiging, aantasting of verstoring. Een goed ontworpen en

https://kunstpalm.nl/kunstplanten/kunstbomen/