Friesland watertours
Image default
Energie

De kleine windmolen voor alle boeren in Nederland uitgelegd

Een kleine windmolen wordt ook wel een miniwindturbine genoemd. Hiermee kan kleinschalig groene stroom worden opgewekt. Er komt bij energieopwekking door een kleine windmolen behoorlijk wat kijken. Toch kan het voor agrariërs aantrekkelijk zijn om een kleine windmolen aan te schaffen.

 

De locatie en energieopbrengst

Om te weten wat de juiste locatie is voor een kleine windmolen is er vooraf een nauwkeurige voorstudie vereist. Net als een grote windmolen is ook een miniwindturbine pas rendabel als het hard genoeg waait.

Voor kleine windmolens geldt dat deze vanaf ongeveer windkracht 3 rendabel worden. Dit zorgt ervoor dat ze voornamelijk aan de kust het meest geschikt zijn. Toch zijn er nog een aantal plaatsen waar een kleine windmolen goed geplaatst kan worden.

Een miniwindturbine kan worden geplaatst op het dak van een flat, bij een boerderij of een woning in open veld, op industrieterreinen, langs wegen of op parkeerplaatsen. In de stad kan een kleine windmolen alleen worden geplaatst op gebouwen die dubbel zo hoog zijn als de andere gebouwen of bomen in de buurt.

De elektriciteitsopbrengst van een kleine windmolen wordt bepaald door de windsterkte. Om hier een goed beeld van te krijgen zijn er lokale windmetingen nodig. Een windkracht van 3 tot 4 is in de meeste gevallen meer dan genoeg. Dit is zeker het geval in de kustprovincies.

 

Werking van een windmolen

Een windmolen is een turbine die windenergie omzet in elektriciteit. Dit gebeurt door middel van een generator. Hiermee onderscheiden moderne windturbines zich van de traditionele windmolens. Deze maken gebruik van mechanische energie voor bijvoorbeeld het malen van graan of het oppompen van water.

In de meeste gevallen worden windmolens toegepast op windmolenparken. Naar gelang de bouw en het door de windmolen geleverde vermogen kunnen windturbines worden ingedeeld in verschillende formaten. Een kleine windturbine is maximaal 15 meter hoog en heeft een vermogen van maximaal 10 kW.

Voor grote windmolens geldt dat deze een vermogen hebben wat groter is dan 300 kW. De nieuwste windturbines halen tegenwoordig wel een vermogen van maximaal 12 MW.

 

Omgevingsvergunning

Om een mini windmolen op het erf te plaatsen heb je een vergunning nodig. Dit geldt sinds 10 oktober 2010. Dit wordt ook wel de omgevingsvergunning genoemd. Aparte trajecten voor zowel de bouw- en milieuvergunning zijn hierin samengevoegd.

Door het invullen van een OLO-formulier komt dit verzoek bij het bevoegd gezag terecht. Deze zal beoordelen of de windmolen past binnen het bestemmingsplan. Ook wordt er gekeken of er aan de milieueisen en veiligheidseisen is voldaan.

Over het algemeen bedraagt deze periode 8 weken. Mocht er binnen deze termijn geen vergunning afgegeven, dan zal deze periode nog eenmalig met 6 weken worden verlengd. Daarnaast worden omgevingsvergunningen voor mini windmolens ook nog aan de welstandscommissie voorgelegd.

Om deze reden is het dan ook aan te raden om vooraf een conceptaanvraag bij het OLO te doen en deze vervolgens te bespreken met de gemeente. Hierdoor verklein je het risico op vertraging of erger nog, afwijzing.

https://www.eazwind.nl/